Vola via gel

Vola Via Gel je namenjen odganjanju golobov in drugih ptic. 
To je gel v kartuši, ki s svojim specifičnim vonjem, ki pticam ne ustreza preprečuje pristajanje in gnezdenje na krajih, kjer se uporablja gel, kot so balkoni in ograje, police, spomeniki, klime, strehe, žlebovi, dimniki….

PREDNOSTI
Gel ni nevaren pticam in jih ne poškoduje ali ubije in jim ne preprečuje razmnoževanja.
Začasni ukrep .
Enostaven in priročen za zunanjo uporabo saj ne obarva, ni lepljiv, ne pušča ostankov ali sledi na vidnih površinah, ne zbledi in ne vpliva na podkonstrukcijsko barvo.


Tehnični podatki

Pakiranje:
Pakiranje: kartuša 270 g (6 kartuš v paketu)

Uporaba:
Ta izdelek se lahko uporablja za odganjanje golobov , škorca in vrabcev iz objektov . Izdelek se nanaša na okenske police, strešne linije, žlebove- robovi, signalizacije, obloge, pokrove, dimnike, poarapet stene in podobne strukture. Izdelek je vodoodbojen, paroprepusten, vremensko odporen, z malo krčenja med sušenjem.

Priporočila:
Med uporabo tega izdelka NOSITE rokavice za enkratno uporabo. Ne nanašajte izdelka v mokrem vremenu saj mora biti podlaga čista in suha.
Ne nanašajte izdelka v temperaturah pod lediščem . Izdelek mora biti v času nanosa približno sobne temperature (18-27 °C). Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Tehnični podatki za GEL:
Parna gostota ( zrak = 1 ) : .1.0
Vrelišče : 150° C
Parni tlak (mm Hg) : Neg .
Tališče : Ni določeno
Topnost v vodi : Zanemarljiva - netopna
Specifična teža-gostota : ( H20 = 1 ) 0,90 g/ml
Videz /Vonj : brezbarvni gel / rahel vonj gume
Plamenišče: 120 ° C
Meje vnetljivosti : Ni na voljo
Gašenje: pena , CO2, suha kemikalija , voda – za gorečo okolico
Posebni gasilni postopki : Material bo tekoč (vročina). Vsebujejo snovi za zmanjšanje širjenja . Gasilci bi morali nositi zaščitne dihalne aparate ter zaščito za oči.
Nevarne snovi razkroja : pri nepopolnem gorenju se lahko proizvaja ogljikov monoksid , ogljikov dioksid in drugi škodljivi plini .
Obstojnost: Obstojno
Nevarna polimerizacija : se ne pojavlja
Vstopne poti : Oči: Da Koža : Da Vdihavanje: Ne Zaužitje : Ne


Uporaba
Nanašanje na okenske police, tramove, špirovce in na stotine drugih zunanjih lokacijah, kjer ptice pristajajo.
Izdelek je kot začasni ukrep ki učinkovito odvrača golobe, škorce, vrabce in nekatere druge moteče ptice za največ eno leto.

PRIPRAVA POVRŠINE ZA NANOS IZDELKA
1. Da bi pri čiščenju umazanije zmanjšali potencialno izpostavljenost na različne bolezni ptic je obvezno nositi nepremočljive rokavice in P3 razred respirator-masko za zaščito dihal.
Priprava površine na katero se nanaša izdelek: odstranitev umazanije, iztrebkov ptic, blata in druge umazanije. Odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele. Ko je podloga očiščena primarne umazanije, dodatno očistimo z mešanico vode in razkužila in s tem odstranimo tudi vso zračno-prenosljivo umazanijo. Počakajte, da se očiščena površina v celoti posuši, saj je lahko oprijem izdelka slabši na mokrih površinah .


NAVODILO ZA NANOS / MONTAŽO- GEL
1. Namestite kartušo v pištolo
2. Kotni odrez zamaška kartuše ali šobe kartuše na želeno širino (max 12 mm):
6-9 mm za škorce, golobe in za hišne vrabce. Pri opravljanju nalog nanašanja izdelka je priporočena uporaba primerne zaščite za kožo in dihala. Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, nezmrznjena, odprašena, brez maščob in cvetenja ter brez razpok in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardom npr. ÖNORM B 3345, ÖNORM B 3346 in ÖNORM B 2230 ). Z eno kartušo zaščitite do 6,5 mt dolžine.
3. Nanos se začne 3 cm, od zunanjega roba nanosne površine. Po nanosni površini delate črte oz linije z do 5 cm razmakom. Črte oblikujte tako da bo lahko voda v dežju odtekala.
4. Na pločevinaste, plastične in steklene površine lahko direktno nanesete izdelek, medtem ko pri poroznih površinah kot so les in kamen, priporočamo nanos na predhodno zaščito s prozornim slojem vodoodpornega laka ali aplikacijo vodoodpornih samolepilnih trakov.
5. Za odstranitev izdelka iz kraja nanosa uporabljajte ne jedka čistilna razkužila.

SKLADIŠČENJE:
Najmanj 12 mesecev v suhem, hladnem prostoru (18-27°C), v originalno zaprti embalaži.

VARNOSTNO OPOZORILO ZA ZDRAVLJE (Po direktivi 67/548 / EGS)
Hranimo izven dosega otrok (S2). Ne vdihujte hlapov (S23). Nosimo primerne zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiščemo zdravniško pomoč. Uporabljamo ga zunaj ali v dobro prezračevanih prostorih. Kartušo zaščitimo pred soncem, ne izpostavljamo je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjamo ali sežigamo je niti, ko je prazna. Izdelek pri normalni sobni temperaturi ni uvrščen med nevarne snovi. Pordelost in draženje se lahko pojavijo na kontaminirani koži in očeh - lahko rahlo draži, vendar izdelek ne povzroča dolgotrajnih škodljivih učinkov na zdravje .
Učinki na telo: (S24/25) in (S26)
Oči: Učinek: lahko rahlo draži , temveč ne poškoduje očesnega tkiva
Prva pomoč : Sperite z veliko količino vode, dokler draženje ne mine .
Če se pojavi draženje, poiskati zdravniško pomoč .
Zaščita: Ni obvezna vendar je priporočljiva (rokavice in zaščita za dihala)
Koža: Učinek: Izdelek ni uvrščen med nevarne snovi .
Prva pomoč : Takoj sprati kožo z vodotopnim čistilom ali sperite z milom in vodo .


VARSTVO OKOLJA
Razlitje izdelka: Razlitje izdelka je mogoče ustaviti, zadržati ter odstraniti z vpojnim materialom , kot je pesek ter ga speremo z vodotopnim detergentom.
Odstranite vire vžiga .
Ne onesnažujte vode ali kanalizacijskih sistemov ter embalažo izdelka odvrzite v RUMENI - embalažni kontejner.


OPOZORILO
Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

Prijava na e-novice